ساختمان مسکونی در کارخانه قند فرونشست

  • RoyalHome

    ۲– پروژه رویال ۲ : کرج چهاراه کارخانه قند ۱۵۰۰ متر مربع مسکونی | ( مالک و مجری) ۳– پروژه رویال ۳ : شریعتی – وحید دستگردی(ظفر) گوی آبادی شاهین پلاک ۳ | ۲۵۰۰مترمربع مسکونی ( مالک و مجری)

  • کارخانه قند ورامین - نیکلای مارکف | آرکاو | رسانه آگاهی ...

    کارخانه قند ورامین واقع در ورامین تهران که توسط معمار روسی نیکلای مارکف طراحی شده است و این ساختمان دارای قدمتی 80 ساله دارد.

  • Get Solutions & Quotation

    پست های مرتبط