ضرر و زیان معدن سنگ آهن

  • عوارض سنگ آهن بر تولیدات فولادی بی تاثیر بوده است / عوارض ...

    رئیس انجمن سنگ آهن ایران بر خلاف نظر معاون وزیر صمت، از بی تاثیری وضع عوارض ۲۵درصدی بر بهبود شرایط سنگ آهن کشور خبر داد و گفت: وضع عوارض نه تنها مثمر ثمر نبوده بلکه باعث خسارت به بخش معدن و سنگ آهن کشور شده است.

  • Get Solutions & Quotation

    پست های مرتبط