Schilderen van uw huis: 6% BTW

Schilderen met winterkorting

Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 6% BTW tarief. Dit geldt indien de woning door een particulier wordt bewoond. Schilderen van bedrijfsgebouwen en woningen jonger dan 2 jaar blijft belast met het 21%-tarief.

Onder schilderen wordt in dit verband verstaan het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen, pasteuze dan wel gelijmde materialen en de daaronder begrepen relevante voorbereidings- en voorbehandelings werkzaamheden voorzover deze activiteiten betrekking hebben op de diensten die schilders in hun hoedanigheid van schilder verrichten.

Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 2 jaar is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het 6%-tarief.

Schriftelijke verklaring

De schilder moet om het lage BTW tarief te kunnen toepassen in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever dat de woning ouder is dan 2 jaar. Meer informatie over de 6% regeling.